“Roma uygarlığı” tarihin en çok iz bırakan uygarlıklarından biridir. Belki de en çok iz bırakanıdır. Güçlü bir merkezi otoriteye sahip Roma İmparatorluğu M.Ö 753 yılında kurulmuş. Çok uzun bir süre dünya tarihinde önemli bir rol oynayan Roma İmparatorluğu ilkçağ en güçlü devletleri arasında yer almış. MS. 395’te ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’ndan Batı Roma 476’da, Doğu Roma ise 1453 yılında İstanbul’un fethi ile yıkılmış. Kuşkusuz bu kadar uzun süre ayakta kalabilen ve eski kıtaların tamamında politik olarak nüfuz sahibi bir imparatorluğun tarihi süreçte yarattığı uygarlığın izleri de elbette bugüne kadar gelmiştir.

Roma Uygarlığı Uzman Rehber

Roma Uygarlığı'nın doğup büyüdüğü bu şehirdeki gezilecek yerlerde, profesyonel lisanslı bir rehber ile gezmek adına benimle iletişime geçiniz.

Roma Uygarlığını kitaplar anlatmaya yeter mi bilmem ama bildiğim bir şey var ise bu büyük uygarlığın her alanda izlerini ve etkilerini bugün dahi yaşıyoruz. Örneğin meşhur “her yol Roma’ya çıkar” sözünün kaynağının aslında Romalıların çok gelişmiş birer yol mühendisi olmasından kaynaklandığını biliyor musunuz? Roma İmparatorluğu tarihteki bütün devletler gibi emperyalist ve evet savaşarak, istila ederek topraklarını devamlı büyütüyor. Çok düzenli bir ordusu var. Öyle ki bu ordunun ikmal ve lojistik birimi günler, aylar öncesinden yola çıkıyor ve güzergâh üzerine yollar ve köprüler yapıyor. Hatta Anadolu’da bugün dahi bu köprü ve yolların bir kısmı duruyor. Tahmin edin bakalım bu yolların hepsi nereye bağlanıyor? Tabi ki o dönem uygarlığın beşiği sayılan Roma’ya.

Roma uygarlığı

Roma uygarlığının izleri bir yandan yeni şehrin bu uygarlığın kalıntıları arasında yeniden yükselişi gerçekten çok şaşırtıcı. Üstelik İtalya’nın Rönesans’ın beşiği olduğunu hatırlarsak Roma uygarlığının üzerine katılanlar ile bu şehir daha da ilginç hale geliyor. Bu açıdan bakıldığında Roma rehberi ile dolaşılması gereken bir şehir. Rehberin bu şehrin kurucuları olan Romalılar ve Roma uygarlığı ile ilgili detaylı bilgi verebilmesi lazım. Üstelik şehirde ulaşım turistler için çok da kolay değil. Bu yüzden şehri iyi bilen bir rehberin yanınızda olması seyahatinizi daha konforlu hale getirecektir.

Konumuza, Roma uygarlığına dönersek bu devletin tarihi gelişimi ilginçtir. Zaten bütün bu zenginliğin kaynağı da bu ilgin gelişime bağlı asında. Önceleri krallıkla yönetilirken cumhuriyet olan ve sonra imparatorluğa dönen bir büyük uygarlık kurmayı başarmışlar. Britanya’dan Somali’ye kadar uzanan topraklar ve bu hükmedilen her yerden alınan kültürel zenginlikler uygarlıklarına da yansımış elbette. Zaten Roma’yı dolaştıkça ve Romalılardan kalan yapıları gördükçe bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Çok güçlü bir hukuk ve ticaret sistemi kurdukları biliniyor. Hatta bugün bile modern Roma’da bunu izlerine rastlamak mümkün.